Kloke ord

                              Du kan ikke

                           endre fortiden,

                             men du kan

                                 ødelegge

                          nåtiden ved å

                             spekulere på

                              fremtiden

18 kommentarer

Siste innlegg